Informatie

Informatie

Remedial Teaching

 

Remedial Teaching is professionele hulp voor kinderen die leerproblemen hebben. Wanneer het leren op school niet vanzelf gaat, kunt u mijn hulp inschakelen om uw kind te ondersteunen. Denk hierbij aan hulp bij rekenen, lezen, taal, spelling of begrijpend lezen. Ook kinderen met een leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie, kunnen bij mij terecht evenals kinderen met ADHD of autisme.

Tijdens het gratis intakegesprek maken we kennis met elkaar. We brengen samen de situatie in beeld en verzamelen de informatie die nodig is om het probleem in kaart te brengen. Indien nodig wordt er extra didactisch onderzoek gedaan en overlegd met school wat er tot nu toe voor hulp geboden is. Daarna stel ik een individueel begeleidingsplan op dat specifiek aansluit bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Het plan wordt met u besproken en dan starten de behandelingen. Na ca. 6-8 weken vindt er een evaluatie plaats. Indien nodig wordt de Remedial Teaching voortgezet.

Huiswerkbegeleiding

 

Ook voor Huiswerkbegeleiding bent u bij mij aan het juiste adres. Ik kan uw kind ondersteunen bij het maken van zijn/haar huiswerk, wanneer dit thuis niet vanzelf gaat. Denk hierbij aan hulp bij het leren en het maken van vakinhoudelijke opdrachten, maar ook ondersteuning bij het plannen van het huiswerk of bij faalangst of motivatieproblemen. Vooral in drukke perioden en tijdens toetsweken kan het handig zijn om deskundige hulp in te schakelen. Ook hier geldt dat begeleiding op maat essentieel is om tot goede resultaten te komen. Vaak betreft het herhaling van de leerstof die op school reeds aangeboden is, een uitgebreid didactisch onderzoek is dan niet nodig. Ik beschik over een rustige werkplek om uw kind te begeleiden.

Taal- en Leesspecialist

Naast leerkracht, intern begeleider en remedial teacher, ben ik Taal- en Leesspecialist. Ik heb mijn Master SEN diploma gehaald aan Hogeschool Windesheim en heb veel kennis over de recente ontwikkelingen binnen het taal- en leesonderwijs. Dit betekent dat ik informatie en workshops kan geven op scholen, maar ook dat ik scholen kan begeleiden bij het analyseren en vernieuwen van hun huidige werkwijzen. Daarnaast kan ik teams en individuele leerkrachten coachen en begeleiden tijdens verbetertrajecten van de school. Ik ben List-begeleider vanuit het Seminarium voor Orthopedagogiek en ondersteun een aantal scholen in Rotterdam bij de invoering van het List-project. Dit is een Leesinterventieproject voor scholen met een totaalaanpak en is ontwikkeld door de HU waarbij de nadruk ligt op leesmotivatie van leerlingen zodat ze leeskilometers gaan maken om zodoende kennis en begrip op te bouwen van de wereld om hen heen.